parallax background

FORENZIČKI CENTAR

za vještačenje dokumenata

Centrar je stručno i tehnički osposobljen za usluge vještačenja orginalnosti svih vrsta dokumenata, kao i grafičkih elemenata u dokumentima. Također vršimo usluge edukacije uposlenika iz ove oblasti, usluge konsaltinga i podrške klijentima.

Veliki broj uspješno urađenih edukacija, kao i izvještačenih predmeta, nam daje za pravo da kažemo da smo jedna od vodećih firmi iz ove oblasti u BiH i regionu.i.

NAŠE VJEŠTINE

ISKUSTVO

Forenzički centar za vještačenje dokumenata d.o.o.

je legitimno pravno lice

Stavljanjem u promet falsifikovanih dokumenata, stvara se pravna i ekonomska nesigurnost u društvenoj zajednici. Zbog toga je potrebno doku-mente ispravo izrađivati/ovjeravati a prispjele iz poslovnog i radnog okruženja, sumnjive, dati ekspertima da se utvrdi njihova autentinost. Tu autentičnost mogu legitimno i stručno da rade samo odabrani najstručniji diplomirani inžinjeri grafičke tehnologije a nikako „samoobrazovani grafolozi“ (pedagozi, psiholozi, sociolozi, vaspitači, trgovci, profesori jezika, itd.). .

Opremljen je sa najnovijim aparatima i uređajima:
 • Analogni i digitalni mikroskopi
 • Skener
 • Denzitometar
 • Različiti izvori svjetla po spektralnom sastavu i intezitetu
 • Razne lupe i još mnogo toga
Osnovni podaci forenzičkog centra:
 • Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci br. 057-0-Reg-14-001342 od 26.06.2014. godine,
 • Rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske br. od 08.020/704- 110/14 od 25.08.2014. godine
 • Dopune liste vještaka Sl. gl. RS br. 80/14
 • MB 11117953

Ekspertize I

Vještačenja

Pojedinačno i timski rade pet eksperata, po pismenom zahtjevu tražilaca vještačenja, od kojih su.

Odgovornosti:
 • Tri magistra inžinjera grafičke tehnologije
 • Dva diplomirana inžinjera grafičke tehnologije i dizajna – masteri
Experience:
 • Svi su završili srednju Grafičku školu određenih grafičkih zanimanja i Grafički fakultet u Zagrebu i Novom Sadu. Dugogodišnji su rukovodioci u velikim štamparijama u Banjaluci i Sarajevu. Verifikovani su profesori za grafičke stručne predmete, za sva zanimanja u grafičkoj struci. Predavali su u Grafičkoj školi u Sarajevu, Tehnološkoj školi u Banjaluci, stručni saradnici i asistenti na Grafičkom fakultetu u Fojnici, Komunokološkom fakultetu u Banjaluci, PIM Univerzitetu u Banjaluci (grafičko inžinjerstvo i dizajn), itd.
 • Dugogodišnji su vještaci za dokumente, kao imenovana fizička lica od resornih Ministarstva pravde Republike Srpske, F BiH i Distrikta Brčko BiH (neki od 1998. godine).
 • Autori su i recenzenti naučnih knjiga iz vještačenja dokumenata. Imaju preko 190 godina radnog iskustva u grafičkoj struci. Trenutno su najstručnija ekipa za vještačenje dokumenata na širim geografskim prostorima.

Autor stručnih i naučnih radova

iz vještačenja dokumenata

Opis knjige:

Opis najnovije naučno-stručne knjige autora Dane Brankovića i Vladimira Brankovića.

Zašto je napisana i objavljena ova knjiga i kome je namijenjena?

Napisana je da se prikaže i dokaže da su svi dokumenti isključivo grafički proizvodi.Da autentičnost dokumenata i svih grafičkih elemenata u njima mogu da utvrđuju/vještače samo najstručniji diplomirani inženjeri grafičke tehnologije.

Namijenjena je resornim ministarstvima pravde, koja imenuju vještake za ovo područje vještačenja, bilo da su vještaci fizička ili pravna lica, da ne imenuju nestručna lica (raznih obrazovnih profila) za ovo područje vještačenja. Namijenjena je sudijama, tužiocima i advokatima da steknu potrebna saznanja iz grafičke oblasti, tj. šta su dokumenti, šta su grafički elementi u dokumentima i koji obrazovni profil ima stručnu legitimaciju da vještači predmete iz ove oblasti.

Portfolio

EDUKACIJE

Direktora Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata u Banjaluci
 • 06.1965Osnovno obrazovanje

  Osmogodišnju školu završio u Biljanima Gornjim i Gornjoj Sanici, opština Ključ.
 • 06.1969Srednjoškolsko obrazovanje

  Srednju grafičku školu završio u Sarajevu i dobio stručni naziv – tipomašinista.
 • 1974Fakultetsko obrazovanje

  Završio u Zagrebu Grafički fakultet i dobio stručni naziv: diplomirani inžinjer grafičke tehnologije a sada ima akademski status magistra inžinjera grafičke tehnologije.
 • ANDRAGOŠKO-PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE

  Položio andragoško-pedagošku grupu predmeta (psihologija, pedagogija, andragogija i didaktika) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu za verifikovan rad u prosvjeti.
 • 29.12.1998Imenovan za sudskog vještaka kao fizičko lice

  Imenovan za sudskog vještaka kao fizičko lice 1998. godine od Ministarstva pravde Republike Srpske, a poslije toga i Apelacionog suda Distrikta Brčko, Ministarstva pravde i uprave Zeničko-dobojskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona i Kantona 10.
 • 25.06.2009Autor naučne knjige (koje je kod izdavanja i štampanja doniralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske)

  „Vještačenje svih vrsta dokumenata, potpisa, štampanih novčanica i daktiloskopije“.
 • 17.07.2009Edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH

  Visoko sudsko i tužilačko vjeće BiH svojom odlukom od 17.07.2009. godine dalo saglasnost za edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH.
 • 29.09.2009Autor naučne knjige (koje je kod izdavanja i štampanja doniralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske)

  „Vještačenje rukopisa u tekstu, potpisima i brojevima“.
 • 17.07.20010Predsjednik je Udruženja

  Predsjednik je Udruženja forenzičara iz grafičko-grafoskopske oblasti.
 • 25.08.2014-Ministarstvo pravde Republike Srpske

  Ministarstvo pravde Republike Srpske je svojim Rješenjem br. 08.020/704-110/14 od 25.08.2014. godine je Forenzički centar za vještačenje dokumenata d.o.o. stavilo na listu pravnih lica iz grafičko-grafoskopske oblasti vještačenja (Sl. gl. RS br. 80/14).
 • 29.09.2016Autor naučne knjige (koje je kod izdavanja i štampanja doniralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske)

  „Sudsko vještačenje iz grafičke oblasti“.
 • 25.07.2017Rješenje Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH

  Rješenje Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH od 25.07.2017. godine imenovan kao fizičko lice za vještačenja autentičnosti svih vrsta dokumenata i grafičkih elemenata u dokumentima.
 • 02.07.2021Autor naučne knjige (koje je kod izdavanja i štampanja doniralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske)

  Autor četvrte naučno-stručne knjige naslova „Forenzika grafičkih elemenata u dokumentima“. Uzdavač Tehnički fakultet (odsjek grafičko inžinjerstvo i dizajn) PIM Univerziteta u Banjaluci.
 • Autor naučnih i stručnih radova u naučno stručnom časopisu „Vještak“, edukator zaposlenih u bankama i opštinama na temu „Kako ispravno ovjeravati dokumente i kako prepoznavati falsifikate“. Stručni predavač studentima na Pravnom fakultetu u Banjaluci, PIM univerzitetu, Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjaluci, Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, itd.

  Podijeli